Превенар 13 вакц пневм полис конъ адс тр сусп в/м введ 0,5мл/доза 0,5мл шприц с игл стер пк

Превенар 13 вакцина 100922